miercuri, 24 noiembrie 2010

II. Îmbătată în aromă de amintiri


Indiferent de poziţia în care îmi e corpul, sufletul mi-e în genunchi. Lumea se prăbuşeşte în jurul meu şi nu văd nicio şansă de salvare. Totul în jur a devenit fără viaţă, rece şi ochii îmi văd doar praful şi vise pierdute. Ce e în mintea mea? Nimic mai mult decât scuze pentru toate lucrurile care încă nu s-au întâmplat încă. Pentru greşelile din trecut, sunt deja iertată.

E goliciunea cea care mă îmbrăţişează. Mă înconjoară precum albastra mare rece îşi înconjoară peştii. Singurătate şi minte fără gânduri. Nimic mai mult, nimic mai puţin…

Şi cu sentimentele mele prăbuşite ce a rămas de făcut?! Nicio terapie pentru suflet şi minte, nicio vindecare pentru inimi frânte.

Mă târăsc fără speranţă in căutarea acelui ceva care să mă aducă la lumină. Să îmi ilumineze ochii şi făptura, să mă trezească la ciudata şi teribila realitate, să mă însufleţească.

Pentru că mă simt stearpă, blocată într-un loc căruia nu-i aparţin. Nu mă mai recunosc. Dar cred că e mai bine acum. Poate nu vreau să îmi amintesc cine sunt. Poate creierul îmi fuge intenţionat de cine obişnuiam să fiu…

Sunt sigură că e mai bine acum. Lipsa amintirilor reprezintă întotdeauna amintiri bune.

miercuri, 17 noiembrie 2010

I. Drunk with the fragrance of memories


No matter how my body stands, my soul is in knees.
The world is collapsing all over around me and I see no hope to save me. Everything around became lifeless and cold and my eyes are seeing only dust and lost dreams. What's in my mind? Nothing more than apologizing for all the things that haven't occured yet. 'Cause for the mistakes in my past, I'm already forgiven.
It is the emptiness that embraces me. It surrounds me like the cold blue sea surrounds its fish. Solitude and thoughtless mind. Nothing more, nothing less...
And with my crushed feelings what's left to do?! No therapy for soul and mind, no cure for broken hearts.
I'm crawling hopeless in search of something to bring me to light. To illuminate my eyes and being, to wake me up to that freak and terrible reality, to enliven me.
Because I feel myself barren, locked in a place where I don't belong. I don't recognize myself anymore. But I think it's better now. Maybe I don't want to remember who I am. Maybe my brain is running intentionally from who I used to be...
I'm sure it's better now. No memories are always good memories.